slider

Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 15. júna 2016

Dňa 15. júna 2016 o 14.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave ( vo veľkej zasadačke na 1. poschodí) uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Návrh programu zasadnutia:

1.        Otvorenie

2.        Predstavenie nového predsedu výboru

3.        Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR predovšetkým k príprave celoštátnej komisie výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv

4.        Predstavenie Analýzy stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve

5.        Informácia o plánovaných krokoch smerom k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a národnostným menšinám

6.        Rôzne

7.        Záver

Národný ústav celoživotného vzdelávania