slider

Zrušenie zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, pôvodne plánovaného na 6.10.2015

Plánované zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa ruší z dôvodu náhlych pracovných povinností jednak ministra školstva, vedy, výskumu a športu ako predsedu výboru a jednak štátnej tajomníčky Romany Kanovskej, ktorá ho následne musí zastúpiť.

P. štátna tajomníčka v takto vzniknutej situácii iniciovala osobné stretnutie s p. štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR Monikou Jankovskou, aby s ňou prediskutovala všetky relevantné veci týkajúce sa ľudskoprávnej agendy oboch rezortov a mohla členov a členky výboru informovať o ďalších nastaveniach posunu riešení ako aj o novom termíne zasadnutia výboru.

Ďakujeme za pochopenie.

Národný ústav celoživotného vzdelávania