slider

Rokovania

Rokovania výboru

  • Zápisnica zo zasadnutia
  • Informácia zo zasadnutia
  • Uznesenie č. 1/2015 k ustanoveniu celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu

Národný ústav celoživotného vzdelávania